Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Realizacja projektu UE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

TERMOMODERNIZACJA

Informacja 25.05.2018

APDF - Informaca o wyborze oferty

APDF - Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach 11.05.2018

APDF - Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach

ADOC - Oświadczenia w formie edytowalnej.

Pytania i odpowiedzi

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 08.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

Ogłoszenie (26.04.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniki nr 1,2,3 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

Temomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu (17.04.2018)

AOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Ogłoszenie (16.04.2018)

AOgłoszenie o wyniku przetargu

AInformacja o wyborze oferty

AInformacja o wyniku postepowania

Informacja (26.03.2018)

AInformacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem o przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga. Załącznik należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 21.03.2018 r.

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 13.03.2018 r.

Ogłoszenie (07.03.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 2 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 3 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

 

ZDJĘCIA STACJI

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU W RAMACH POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn.''TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ w ZAWIERCIU PRZY ul. 11 LISTOPADA 15'' na 2018 rok
(31.01.2018)

APDF - Plan postęopwań.pdf

 

INFORMACJA
(31.10.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - wykonanie materiałów promocyjnych

 

INFORMACJA
(16.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(05.10.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

INFORMACJA
(03.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(22.09.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

INFORMACJA
(22.09.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - opracowanie dokumentacji projektowej

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - świadczenie usług inspektora nadzoru

 

INFORMACJA
(08.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

 

INFORMACJA
(07.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

 

INFORMACJA
(21.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

 

INFORMACJA
(11.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - świadczenie usługi inspektora nadzoru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(10.07.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 

INFORMACJA
(07.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG INSPEKTORA NADZORU
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 

INFORMACJA
(23.06.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji

APDF - Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług inspektora nadzoru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG INSPEKTORA NADZORU
(13.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(12.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.