Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Profil PSSE na Facebook Profil PSSE na Twitter

Aktualności
Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym
(21.06.2019)

 
Komary
(21.06.2019)

 
Kleszcze
(21.06.2019)

 
Hura ! Wakacje !
(20.06.2019)

 
Bezpieczne wakacje
(19.06.2019)

 
Dopalacze - groźne narkotyki
(19.06.2019)

 
''Bieg po zdrowie''
(18.06.2019)

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 16.06.2019 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(16.06.2019)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 15.06.2019 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek, z dwóch studni zasilających - Zawiercie, ul. 11 Listopada - studnia nr 5, Zawiercie, ul. 11 Listopada - studnia nr 24 oraz z 5 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 14.06.2019 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.06.2019 r. godz. 10:30 skierowany do konsumentów wody pochodzącej ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(14.06.2019)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 11.06.2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22 - Szkoła Podstawowa nr 1 - punkt za wodomierzem. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterii grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda pochodząca ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez tą studnię zbiorczą nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez tą studnię, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w/w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu
(14.06.2019)

 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.